Вступ до Магістратури

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

Для вступників на рівень «Магістр»
Код Спеціальність Спеціалізація Іспити в Київському університеті культури
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво

Іноземна мова

Фахове випробування

Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти Іспит в Київському університеті культури
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Кіно, – телемистецтво
Іноземна мова
01 липня
Фахове випробування
Фотомистецтво
026 Сценічне мистецтво Театральне мистецтво (Режисура естради і масових свят)
Театральне мистецтво (Акторське мистецтво, Режисура драматичного театру)
024 Хореографія Хореографія
022 Дизайн Дизайн (за видами)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент шоу-бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент модельного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного сервісу)
035 Філологія Переклад
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризмознавство
051 Економіка Економіка підприємства
061 Журналістика Журналістика
Реклама
Зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
034 Культурологія Культурологія
Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти
081 Право Право Іноземна мова Фахове випробування

 

*для вступників які здійснюють вступ зі зміною спеціальності передбачено додаткове вступне випробування