Вступ до Магістратури

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

abitur01

Для вступників на рівень «Магістр»
Код Спеціальність Спеціалізація Іспити в Київському університеті культури
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Кіно, – телемистецтво

Іноземна мова

Фахове випробування

Фотомистецтво
026 Сценічне мистецтво Театральне мистецтво (Режисура естради і масових свят)
Театральне мистецтво (Акторське мистецтво, Режисура драматичного театру)
024 Хореографія Хореографія
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
022 Дизайн Дизайн (за видами)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент шоу-бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент модельного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного сервісу)
035 Філологія Переклад
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти Іспит в Київському університеті культури
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Іноземна мова 11 липня Фахове випробування
242 Туризм Туризмознавство
051 Економіка Економіка підприємства
061 Журналістика Журналістика
Реклама
Зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
034 Культурологія Культурологія
Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти
081 Право Право Іноземна мова 11 липня Фахове випробування 13 липня

 

*для вступників які здійснюють вступ зі зміною спеціальності передбачено додаткове вступне випробування