Вступ до Магістратури

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

abitur01

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Культурологія

Культурологія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент шоу-бізнесу)

Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент модельного бізнесу)

Сценічне мистецтво

Театральне мистецтво (Режисура естради і масових свят)

Театральне мистецтво (Акторське мистецтво, Режисура драматичного театру)

Хореографія

Хореографія

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кіно, – телемистецтво

Фотомистецтво

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Дизайн

Дизайн (за видами)

Філологія

Переклад

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Журналістика

Журналістика

Реклама

 Зв’язки з громадськістю

Видавнича справа та редагування

Економіка

Економіка підприємства

Менеджмент

 

Менеджмент організацій і адміністрування

Право

Право

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Туризмознавство

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

Для вступників на рівень «Магістр» – іспит з іноземної мови; іспит з фаху.